slide7.jpg
slide9.jpg
slide6.jpg
slide3.jpg
slide1.jpg
slide5.jpg
slide4.jpg

Vergi numaramız

VERGİ DAİREMİZ:  İKİTELLİ VD. 735 008 4978

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T. C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri
Genel Müdürlüğü
TARİH: 01.04.2002                    SAYI: 24713
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

-     08.01.2003 – 24987 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 20 maddede (7, 10, 13, 14, 18, 22, 25, 34, 43, 48, 54, 56,66, 74, 83, 93,  133, 134, 193 ve geçici 7.maddeler)değişiklik yapılmıştır.
-     05.10.2004 – 25604 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 9 maddede (10, 14, 19, 20, 146, 155, 157, 188, 210 maddeler) değişiklik yapılmıştır.
-     13.08.2005 – 25905 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 14 maddede (9, 14, 19, 27, 55, 60, 76, 93/a, 93/b, 97,136, 161,167, 174,  maddeler) değişiklik yapılmıştır.
-     15.09.2005 – 25937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 60. maddenin birinci ve ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
-     17.10.2005 – 25969 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 4 maddede (55, 56, 58, 66 maddeler) değişiklik yapılmıştır.
-     İşbu yönetmeliğin 13. maddesinin birinci ve üçüncü, 14. ve 135. maddelerinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “veya işletme belgesi” ifadesi Danıştay’ın E.2002/3429, K.2004/5402 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
-     İşbu yönetmeliğin 22. maddesinin (v) bendi Danıştay 10. Dairesinin 2002/3689 Esas, 2004/5405 sayılı kararı ile (veya işletme belgesi) ifadesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
-     22.02.2006 – 26088 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 23 maddede (4, 6, 7, 13, 14, 18, 22, 48, 51, 55, 67, 75, 83, 93, 129, 135, 136, 140, 144, 154, 182, 186, 210) değişiklik yapılmıştır.
-     05.07.2006 – 26219 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle  12., 30., 156., 163., 200. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
-    25.01.2008–26767 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 31. maddenin 1. fıkrasının e bendinde değişiklik yapılmıştır.
-    01.02.2008–26774 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 61, 67, 72, 93 ve 99. maddelerde değişiklik yapılmış, Yönetmeliğe Ek-1’deki taahhütname eklenmiştir.

Devamını oku...

4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KANUNU

 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KANUNU
 
   (Güncellenme tarhi: 05.08.2011)
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
    Kanun Numarası: 4562
    Kabul Tarihi: 12/04/2000
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24021
    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
    AMAÇ
    Madde 1 - Bu Kanunun amacı organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemektir.
    KAPSAM
    Madde 2 - Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluşlarının oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri kapsar.

Devamını oku...

Alt Kategoriler