slide7.jpg
slide9.jpg
slide6.jpg
slide3.jpg
slide1.jpg
slide5.jpg
slide4.jpg

Giriş Telefon

Önemli Bilgiler

VERGİ DAİREMİZ:  İKİTELLİ VD. 735 008 4978

 

BAŞAKŞEHİR TRAFİK (212) 488 51 77
ALARM MERKEZİ (212) 671 83 94
KÖPEK BARINAĞI (212) 669 68 23
POLİS KARAKOLU (212) 487 95 77-78 698 66 66
ELEKTRİK ARIZA (212) 671 94 03 - 186
İGDAŞ 444 36 36 - 187
İ.O.S.B. MERKEZ (212) 549 26 46
112 ACİL SERVİS (212) 549 98 47

 

İ.O.S.B. ELEKTRİK ARIZA
TEL  :  (212) 671 94 03
            671 99 91 - 671 99 92
GSM :  0530 575 37 50

 

İ.O.S.B. İRTİBAT TELEFON
(212) 671 78 84 - 671 78 25
671 78 26 - 671 94 05

Dünya saatleri

Online

14 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

KOOPERATİF KANUNU

Kabul Numarası: 1163

    Kanun Kabul Tarihi: 24/04/1969

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/05/1969

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13195

    BİRİNCİ BÖLÜM: KOOPERATİF VE KURULUŞLARI

    A TARİF:

    Madde 1 - (Değişik madde: 21/04/2004 - 5146 S.K. /1.mad) *1* Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

    B KURULUŞ, MUTEBERLİK ŞARTLARI, İSİM KULLANMA YETKİSİ:

    Madde 2 - Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir.

    Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.

    Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.

    (Ek fıkra: 06/10/1988 - 3476/1 md.) Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.

    C İZİN VERME, TESCİL VE İLAN:

Devamını oku...